Announcements

Голема европска инвестиција влегува во кооперација со ATOM STEEL LTD. Во следните 3-4 години се планира и над 300 вработувања. 

🇲🇰   Голема европска инвестиција влегува во кооперација со ATOM STEEL LTD. Во следните 3-4 години се планира и над 300 вработувања.    Веке сме во финална фаза на склучување договор со партнерски инвеститори од една европска земја, кои заедно со АТОМ STEEL LTD  треба да започнат инвестирање во постоечките погони, како и градење нови […]
Read More