ATOM STEEL LTD – The First Company in Europe to be Complete in the Production of Octagonal and Conical Poles

We have officially signed a contract with the Chinese company that in early 2023 should submit a new production line for the production of conical poles and pipes and octagonal poles.
With this, the company ATOM STEEL LTD becomes the first company in Europe to be complete in the production of octagonal and conical poles.

Официјално потпишавме договор со кинеската компанија која во почетокот на 2023 година треба да ни достави нова производствена линија за производство на Кружни цевки и Кружни бандери за осветлување.
Со ова Компанијата АТОМ СТЕЕЛ ЛТД Станува прва компанија во Европа која е комплетна во производството на Октагонални и Кружни бандери во Европа.