Савијање

Тешка тандем прес кочница са 1600т капацитета