Референтна листа

Неки од наших задовољних клијената
 • Пројекат: Хала за ремонт возила са каналима

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: РОИС Кочани

Челик = 25.643 кг

 • Пројекат: Машински пројекат за уградњу централног грејања у фабрици челичних конструкција

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: РИОС- Кочани

 • Пројекат: Силоси за цемент и песак

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Инжењеринг „Факом“ – Скопље

Челик: 55,933 кг

 • Пројекат: Трафостаница у хали за топлотну обраду

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Руен – Кочани

 • Пројекат: Пумпна станица и трафостаница

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Инвестициона група – ЦРО „Водовод“ – Кочани

Челична конструкција: 25.640 кг

Покривни радови: 718 м2

 • Пројекат: Систем дистрибуције геотермалне воде

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: КРО Водовод – Кочани

 • Пројекат: Технолошко-механички пројекат за станицу са сектором за цилиндре за O2, H2, O2 и CO2

 

 • Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Техногас- Скопље

 • Пројекат: Челична конструкција хале за свакодневну негу возила са електричном инсталацијом

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: РОИС- Кочани

 • Пројекат: ГТВ дистрибутивни систем у региону Кочана

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: град Кочани

 • Пројекат: Вертикални стојећи резервоар од 1320 м3

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Бриллиант- Штип

Челик: 62.372 кг

 • Пројекат: Хоризонтални резервоар за течно гориво са дуплим кућиштем

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Октобар Рума

 • Пројекат: Пијачни центар – Кочани

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Риос

Челик: 450.000 кг

 • Пројекат: Челична конструкција и електро инсталација магацинског простора

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Жито комерц- Кочани

 • Пројекат: Машински пројекат просторија за брикетирање

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Утва – Београд

 • Пројекат: Сушара за дрво

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: СП „1. мај“ – Куманово

Челик: 4.138 кг

 • Пројекат: „Фабрика гума“

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ДП „Тигар“ – Пирот

Челик: 650.000 кг

 • Пројекат: Западне фудбалске трибине

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ФК-Осогово

Челик: 30.860 кг

 • Пројекат: Дом културе – Истибања

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Месна заједница с. Истибања

Челик за армирање: 17,623 кг

 • Пројекат: Парни котао

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ТПК „Орометал“ – Загреб

Челик: 10.330 кг

 • Пројекат: Хала за монтажу, лакирање и складиштење

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ад Треска „Б. Киндрич“ – Кочани

Челик: 8.200 кг

 • Пројекат: Бензинска пумпа

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Жито ориз – Кочани

Челик: 6.400 кг

 • Пројекат: Пескара

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: РОИС- Кочани

 • Пројекат: Погон лаких челичних конструкција

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: РОИС

Челик: 25.050 кг

 • Пројекат: Фабрика аутомобила

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Cimos, Копер, Словенија

Челик: 55.000 кг

 • Пројекат: Челична конструкција за фабрику

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: “ Целулоза и папир” – Кочани

Челик: 58.740 кг

 • Пројекат: Магацински простор

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Мотел Смојмирово – с. Смојмирово

 • Пројекат: Реконструкција амбасаде Холандије, Скопље

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Холандска амбасада-Скопље

 • Пројекат: Изградња магацинског простора

Пројектантски биро: Atom Steel doo

 Инвеститор: Тржни центар-Виница

 • Пројекат: Реконструкција зграде

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Веро-Битола

 • Пројекат: Изградња бензинске пумпе и мотела

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Черо-Тетово

 • Пројекат: Изградња магацинског простора

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Тржни центар – Тетово

 • Пројекат: Реконструкција хотела

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Хотел Оаза- Штип

 • Пројекат: Челична конструкција пословног објекта

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Media Electronics – Скопље

 • Пројекат: Реконструкција пословне зграде

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Комерцијална банка

 • Пројекат: Реконструкција Дома културе

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Британски културни центар – Скопље

 • Пројекат: Монтажа челичних конструкција у неколико објеката широм Македоније и Косова

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: КФОР

 • Пројекат: Челична конструкција за ресторан

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: McDonald’s Скопље

 • Пројекат: Реконструкција фабрике

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Фабрика дувана – Скопље

 • Пројекат: Изградња магацинског простора

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ИГМ Скопље

 • Пројекат: Изградња хотелског ресторана

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Хотел Миленијум – Скопље

 • Пројекат: Изградња пословне зграде у Кочанима и Скопљу

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Европа 92- Кочани

 • Пројекат: Спортски центар

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ДСУ Ванчо Прке- Виница

 • Пројекат: Спортски центар

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: в. Блатец

 • Пројекат: Спортски центар

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Основна школа – Кичево

 • Пројекат: Спортски центар

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Основна школа – с. Тршино

 • Пројекат: Бензинска пумпа

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Макоил

 • Пројекат: Изградња пластеника

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Мегит- Скопље

 • Пројекат: Магацински простор

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ЕВТ- Скопље

 • Пројекат: Фабрика обуће

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Филип Фрост – Куманово

 • Пројекат: Реконструкција објеката

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Крушево

 • Пројекат: Изградња хале

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Металотехника-Радовиш

 • Пројекат: Пословна зграда

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Тржни центар-Штип

 • Пројекат: Пословни и стамбени простор

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: ЕТА- Струмица

 • Пројекат: Зграда

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Гиви-Ђевђелија

 • Пројекат: Изградња хале

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Иднина- Кратово

 • Пројекат: Учешће у реконструкцији објекта

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Гранит- Делчево

 • Пројекат: Магацинска зграда

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Агропијанец- Делчево

 • Пројекат: Магацински простор

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Тинг-Кочани

 • Пројекат: Пословна зграда

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Деликатес – Кочани

 • Пројекат: Продајни објекат

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Идеал- Кочани

 • Пројекат: Фабрика

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Агроепрема- Кочани

 • Пројекат: Магацински простор

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Механика- Кочани

 • Пројекат: Пословна зграда

Пројектантски биро: Atom Steel doo

 

 • Пројекат: Изградња магацинског простора

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Јачико Кочани

 • Пројекат: Изградња изложбеног простора

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Тонко- Кочани

 • Пројекат: Изградња хале

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Дијамант – Виница

 • Пројекат: Производна хала

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Винка- Виница

 • Пројекат: Производна хала

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Мак Прогрес- Виница

 • Пројекат: Магацински простор

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Амор- Кочани

 • Пројекат: Цистерне за бензинске пумпе

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Лукоил – Скопље

 • Пројекат: Цистерне

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Бриллиант- Штип

 • Пројекат: Цистерне за бензинске пумпе

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Макпетрол- Скопље

 • Пројекат: Изградња хале од 5000м2

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: АCTON– Грчка

 • Пројекат: Тунелска колица

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: АCTON – Грчка

 • Пројекат: Метални кровови

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: АCTON – Грчка

 • Пројекат: Силос за сточну храну

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Манастир Олимп – Грчка

 • Пројекат: Силос

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: физичка лица

 • Пројекат: Изградња и монтажа ресторана 1300м2

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: Семениште

 • Пројекат: Кровне конструкције

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: физичка лица

 • Пројекат: БРАН – Речани – Изградња тунела

Пројектантски биро: Atom Steel doo

Инвеститор: РДС – Група Србија