• Бр.1 : Со нетрпение очекуваме можност да соработуваме со Вас.
  • info@atomsteel.eu
Тодосија Паунов 34

Кочани, Македонија

+389 33 297 444

Јавете се

Информациско моделирање на објекти - Atom Steel

  • Почетна
  • Информациско моделирање на објекти

BIM е интелигентен процес на 3D моделирање, кој вклучува тим на професионалци од полето на архитектурата, инженерството и градежништвото, со способност и алатки за поефикасно планирање, проектирање, изведба и менаџирање на згради и инфраструктури.За таа цел, ATOM STEEL ја имплементираше BIM технологијата во своето работење, решение кое нуди повеќе придобивки. Погоре дадедниот 3D проект беше реализиран од тимот за проектирање на ATOM STEEL.

1-atom