• Бр.1 : Со нетрпение очекуваме можност да соработуваме со Вас.
 • info@atomsteel.eu
Тодосија Паунов 34

Кочани, Македонија

+389 33 297 444

Јавете се

Проектен менаџмент - Atom Steel

Проектниот менаџмент на ATOM STEEL нуди “теренски” пристап фокусиран на целите и предизвиците на нашите клиенти. Вашите приоритети стануваат наши. Од почетокот на проектот кој им е доделен, од проектната фаза до производството и инсталацијата на производите, нашите проектни менаџери работат во тесно партнерство со вклучените професионалци, применувајќи го сопственото знаење и технички вештини за да се осигура успешноста на проектот.
 • Техничка координација (планови и инженерски нацрти)
 • Строго надгледување на производствените процеси во Фабриката. Проверка на производот и загарантиран квалитет
 • Активно надгледување на испораките на лице место и квалитетот на инсталацијата на нашите производи
 • Постојана комуникација со проектните партнери
 • Строга контрола на трошоците
 • Проверка на производот и загарантиран квалитет
 • Надзор на подизведувачите
 • Надзор

Безбедноста на теренот е наша постојана грижа

Нашиот проектен тим, исто така, посветува големо внимание на управувањето со ризици и безбедност на градилиштата каде работиме. Ние им доставуваме на нашите клиенти комуникациски алатки и препораки за да се осигура нејбезбедното изведување на активностите, а во исто време и ефикасност на проектот:
 • Прирачник за здравје и безбедност на работното место
 • План за безбедност специјално наменет за градежниот локалитет
 • Водич за постапките за безбедна работа
 • Контрола на квалитетот на работата