• Бр.1 : Со нетрпение очекуваме можност да соработуваме со Вас.
  • info@atomsteel.eu
Тодосија Паунов 34

Кочани, Македонија

+389 33 297 444

Јавете се

Инженерство - Atom Steel

Иновација и квалитет

ATOM STEEL располага со обучен тим на инженери за изведба на челични греди и носачи на греди, челични плочи, конструкции на згради и монтажa со примена на 45-годишно знаење и искуство. Од самиот почеток на проектот, нашите инженери работата како еден тим со клиентите за согледување на нивните потреби, реализација на нивната визија и достава на висококвалитетни инженерски услуги. From the outset of any project, our engineers team up with our clients to combine their needs, realize their vision and provide value-added engineering services.

Решенијата кои ги развиваме се иновативни, практични, високотехнички и колку што е можно поекономични, во поглед и на времето и на финансиите.
ATOM STEEL Градежните Системи се современите градби кои ги гледаме денес, а кои можат да бидат од мали резиденцијални гаражи до големи дистрибутивни центри со кровови со мал нагиб, ѕидови/кровни панели во боја и по можност персонализирана надворешна изведба како персонализирани фасади. Терминот Модерни Градежни Системи беше создаден во последните неколку години од страна на индустријата за да ги опише концептите и принципите на современото структурно инженерство кои се користат при изведбата на современите металните конструкции. Терминот се однесува и на современите метални конструкции бидејќи овие конструкции навистина функционираат како системи, бидејќи компонентите како ѕидовите, кровот, главната и споредната основа се меѓусебно зависни технологии кои формираат поврзана целина.

АТОМ STEEL Градежните Системи се професионални инженерски конструкции кои овозможуваат економски исплатливи и ефикасни ниски згради за широка употреба.