• Бр.1 : Со нетрпение очекуваме можност да соработуваме со Вас.
  • info@atomsteel.eu
Тодосија Паунов 34

Кочани, Македонија

+389 33 297 444

Јавете се

Изведба на тунели - Atom Steel

Тимот на Атом Стил специјализиран за изградба на тунели беше во можност да ја претвори визијата на клиентот во реалност.

Ние овозможивме околу 100 км челична потпора за тунелите во Албанија, Црна Гора, Грција и Македонија, вклучувајќи тунели за автомобили, железници, потпори за челични сводови , системи за поставување на оплата за тунели со хидраулични цилиндри и друго.

Во последните неколку години, Атом Стил е насочена на изведба на Steel Arch Lagging System и има изведено челични лакови во должина поголема од 60 км во Албанија, Црна Гора и Македонија. Затоа Атом Стил редовно го посетува настанот “EXPO TUNNEL” во Италија наменет за модерна технолија за изведба на подземни работи.

Челична потпора за тунели

Структурните потпори за челични лакови и прстенестите сетови се користат за потпора на кровови или контрола на основата кога се очекуваат поостри услови или за потпора на критичните зони во рудници или тунели. Доколку се користат заедно со Челичните прстени на Атом Стил, прстените се долгорочно решение за тешките услови.

 

 

Lining Formwork, Tunnel Trolley Formwork System со хидраучичен цилиндер

 

Опис

①. Краток вовед
TАвтоматската хидраулична оплата за тунели е опремата која се користи за истовремено поставување на бетонот за тунелот. Менувачот за брзина на моторот е прилагоден за да може да ја вози целата опрема, оплатата е целосно хидраулична со хидрауличен цилиндар to prop & strip, и за механичко заклучување.

Предности

①.Добар квалитет на бетонот
Со целосно челични материјали, се постигнува капацитет за носење на голем товар и цврстина (стабилност), со што се добива совршена бетонска површина.
②. Голема брзина на поставување и отстранување на формата
Оплатата е целосно хидраулична, со хидрауличен цилиндар to prop & strip, и за механичко заклучување.
③. Едноставно ракување и безбедност